Što Čuvari srca ovdje računaju?
Svako živo biće ima određeni rizik od razvoja kardiovaskularnih (sinonim: srčano-žilnih) bolesti. Na temelju Vaših odgovora u ovom upitniku, Čuvari srca mogu izračunati koliko iznosi Vaš trenutni rizik.
Znanje Vašeg kardiovaskularnog (KV) rizika i upute koje ćete dobiti na kraju “Kako spriječiti razvoj kardiovaskularnih bolesti”, Vam daju mogućnost utjecaja na rizične čimbenike i posljedično smanjenje svog KV rizika.


Pročitajte izjavu o preuzimanju odgovornosti


Napomena: Na kraju kalkulatora, kako bismo Vam mogli poslati rezultate izračuna, potrebno je upisati Vašu e-mail adresu. hkd logo hks logo

Ovaj materijal podliježe zaštiti autorskih prava.